HKZ Balingen Kroatische Katholische Gemeinde

O nama

Povijest Župe

HRVATSKE KATOLIČKE ZAJEDNICE
BALINGEN – EBINGEN

Današnja Hrvatska katolička zajednica Bl. Alojzije Stepinac osnovana je oko Božića 1972.godine pod nazivom Hrvatska katolička misija Balingen. U to vrijeme, zbog velikog broja Hrvata, koji su se doselili u Balingen, Hrvatska Katolička misija Spaichingen, koja je tada djelovala i na području Dekanata Balingena, nije mogla više služiti tako veliki broj vjernika.Tako je osnovana Hrvatska katolička misija Balingen.

Prvim dušobrižnikom Hrvatske katoličke misije Balingen proglašen je 1972. godine Vlč. Vinko Radić iz Sarajevske nadbiskupije. Djelovao je u HKM do 1975. godine. Njega je naslijedio Vlč. Josip Beljan iz Mostarske biskupije,  koji je djelovao od 1975. do 1978. Od 1978. do 1989. djelovao je Vlč. Ivica Komadina iz Mostarske biskupije. Od 1989 pa sve do listopada 2021. na ovoj službi djelovao je don Božo Polić. Od listopada 2021. do danas dušobrižnik ovih dviju zajednica je don Senko Antunović.

Kao pastoralni suradnici u misiji su djelovali od 1979. do 1980. gđa .Zdravka Grizelj, a od 1981. Do 1992. gosp.Stjepan Mežnarić.

Godine  2003. mijenja se ime HKM u HKZ BalingenBlaženi Alojzije Stepinac. Krajem 2003 osniva se HKZ Ebingen Sv. Nikola Tavelić.

HKZ Balingen i Ebingen  obuhvačaju prilično veliko područje, od Balingena, Hechingena, Haigerlocha, Messstetten, Albstadta do Gammertingena.Danas naše zajednice broje preko 3600 vjernika.

Vjernici se u zajednicama pripremaju za sakramente krštenja, prve pričesti,  Sv. Potvrde i vjenjčanja. 

Velika slavlja u zajednicama se pripremaju za Sv. Nikolu, Majčin dan, a slave se i naši zaštitnici zajednica Bl. A.Stepinac i Sv. Nikola Tavelić.

Crkva u Balingenu

KROATISCHE KATHOLISCHE GEMEINDE
BALINGEN – EBINGEN

Die heutige kroatische katholische Gemeinde Seeliger Alojzije Stepinac wurde, zur Weihnachtszeit im Jahr 1972, unter dem Namen kroatische katholische Mission Balingen, gegründet. Zu dieser Zeit, konnte die kroatische katholische Mission Spaichingen, die damals auch auf dem Gebiet des Dekanats Balingen tätig war, wegen der großen Anzahl an Kroaten die sich in Balingen angesiedelt haben, eine so große Anzahl an Gläubigen nicht mehr betreuen. Als Folge dessen wurde die kroatische katholische Mission Balingen gegründet.

Zum ersten Seelsorger der kroatischen katholischen Mission Balingen wurde 1972 der Pfarrer Vinko Radic aus der Diözese Sarajewo. Er war bis 1975 in der kroatischen katholischen Mission tätig. Zu seinem Nachfolger wurde der Pfr. Josip Beljan aus der Diözese Mostar, der von 1975 bis 1978 tätig war. Von 1978 bis 1989 war der Pfr. Ivica Komadina aus der Diözese Mostar tätig. Seit 1989 bis heute ist der Pfr. Bozo Polic aus der Diözese Mostar tätig.

Als pastorale Mitarbeiter waren von 1979 bis 1980, Frau Zdravka Grizelj und von 1981 bis 1992 Herr Stjepan Meznaric, tätig.

2003 benennt sich die kroatische katholische Mission, in kroatische katholische Gemeinde Balingen Seeliger Alojzije Stepinac, um. Ende des Jahres 2003 wird die kroatische katholische Gemeinde Ebingen Heiliger Nikola Tavelic gegründet.

Die kroatische katholische Gemeinde Balingen und Ebingen decken ein großes Gebiet, von Balingen, Hechingen,Haigerloch, Messstetten, Albstadt bis Gammertingen, ab. Heutzutage zählen unsere beiden Gemeinden über 3600 Gläubige.

Die Gläubigen bereiten sich in den Gemeinden auf die Sakramente der Taufe, der Kommunion, der Firmung und der Ehe, vor.

Große Feste werden in den Gemeinden für den Heiligen Nikolaus und den Muttertag, vorbereitet. Zusätzlich werden auch unsere Schutzpatrone, der Seelige Alojzije Stepinac und und der Heilige Nikola Tavelic gefeiert.

Crkva u Ebingenu

Balingen, 10. 04. 2022.
Senko Antunović, Pfarrer